گواهینامه های بین المللی

خشکبار طلایی پاسارگاد

این شرکت با بهره گیری از دانش ، تکنولوژی و اجرا و پیاده سازی سیستم های مدیریتی و بهداشتی توانسته گواهینامه بین المللی Iso22000 (استاندارد مدیریت ایمنی مواد غذایی) و HACCP (استاندارد سیستم کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی) و Iso9001 (سیستم مدیریت کیفیت) را از iec انگلیس دریافت نماید.

گواهینامه های بین المللی

. .
. . .
. . .
× صفحه اصلیتماس باما