مغزفندق رست شده

در واحد روستینگ مغزفندق شرکت خشکبارطلایی پاسارگاد مغزفندق توسط خط روستینگ تمام اتوماتیک به سه نوع روشن،متوسط وتیره روست(بوداده) میشود

این شرکت با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا همراه با پرسنل مجرب قادربه تولید انواع مغزفندق فرآوری شده میباشد