گرانول فندق

شرکت خشکبار طلایی پاسارگاد تولیدکننده مغزفندق گرانول با رست های مختلف (به درخواست مصرف کننده) در سایزهای3.5، 4.5، 5.5، 6.5 و 7.5 میلیمتر جهت مصرف در کارخانجات شکلات سازی،کیک وبستنی وصنایع وابسته می باشد