به داد فندق ایران برسید

مدیرعامل شرکت خشکبار طلایی پاسارگاد گفت:در حال حاضر مسوولان امر امر دلسوزانه به داد «فندوق» ایران برسند تا قبل از آنکه سرنوشت فندوق به سرنوشت چای دچار نشود.ادامه مطلب