خرید مغز فندق در ترکیه به دلیل پایین بودن کیفیت به شدت کاهش یافت

در روزهای گذشته مسئله ای که در بازار فندق در ترکیه اعلام شده است و خریداران را به شدت ناراضی کرده است کاهش سطح کیفی مغزفندق تولید شده در کشور ترکیه می باشد.

چندی پیش اعلام شده بود که مغز فندق تولید شده ترکیه در حدود 3-4 % خراب و پوسیده دارد ولی امروز کارشناسان اعلام کردند که سطح کیفی مغزفندق تولیدی ترکیه در پایین ترین سطح ممکن می باشد

و این مغز فندق ها را فقط می توان به صورت پودر شده و یا خمیر شده استفاده کرد.

همین امر باعث شد که در روز 5 فوریه شرکت فررو ایتالیا (FERRERO)  بزرگترین شرکت مصرف کننده مغز فندق جهان با حدود مصرف بین 200 الی 250 تن مغز فندق در روز اعلام کند که خرید مغز فندق از ترکیه را متوقف کرده است