مغز فندق ترکیه با 4-3% خراب وپوسیده

 گزارشی در پانزدهم ژانویه سال 2015 توسط آقای Julian Gale  که ایشان یک تاجر و همچنین یک محقق  سرشناس در زمینه فندق در سطح بین الملل هستند در سایتهای بین المللی منتشر شد

ایشان در این گزارش اعلام کرده اند که امسال مغز فندق ترکیه  که به کشورهای دیگر صادر می کند به طور میانگین دارای %4-3 خراب و ضایعات میباشد که قسمتی بصورت ضایعات آشکار وقسمتی به شکل غیر آشکار می باشد

ایشان می نویسد که اکنون مغز فندق ترکیه با داشتن %4-3 درصد خراب و ضایعات عرف شده است

در این گزارش آمده است که بعضی شرکت ها در ترکیه مغز فندق با کیفیت تری برای صادرات به اروپا تولید می کنند که قیمت آن معمولا حدود 1 یورو نسبت به مغز فندق های موجود در بازار گران تر است