درباره ما

آشنایی با ما

در سال 1372 فعالیت خود را در زمینه فرآوری مغزفندق و فندق شکسته ، تولید خلال پسته و خلال بادام با فروش در بازار های مصرف داخلی آغاز نموده و به سرعت به یک تاجرسرشناس در این رشته شهرت پیدا کردم و با ارتباطی که با بازرگانان صادراتی داشتم در زمــینه صادرات خلال پسته در سال 1375 با شرکت ولف کانگ رکس روت آلمان در زمینه صادرات خلال پسته قزوینی همکاری داشتم و نیز توسط یکی از بازرگــــــانان موفق صادرات کشمش در زمینه صادرات مغز فندق ایران باشرکتی در لهستان به طور جدی همکاری داشتم که تا سال 1385 با ضعـــف مدیریتی در قیمت گذاری فندق و عدم نظارت سازمان های مربوطه برقیمت گذاری فندق و افزایش بی رویه قیمت فندق،کشور ما به یک وارد کنــنده فندق و مغز فندق از کشورهای ترکیه و گرجستان تبدیل شده است . در سال 1389 شرکت خشکبار طلائی پاسارگاد راتاسیس نمودم و با تهیه فضائی مناسب وتجهیز آن با .پیشرفته ترین دستگاه های روز دنیا و بکار گیری تکنولوژی روز به فعالیت خود ادامه میدهیم ما با 20 سال تجــربه و فــراز و نـشیب های فراوان و دو افت و خیـز هرگز از مسیر صداقت در کار و کیـفیت در تولـید خارج نشده ایم و نتیجه اینکه حاصل حرکت در مسیر مذکور ، امروز ماتوانایی فرآوری بیش از 50% تولید داخلی فندق را با بهترین کیفیت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها ی روز .با پرسنلی مجرب و متعهد دارا هستیم.

 علت افت ها:

این جانب همیشه بر اصل دانش اندوزی و آگاهی توسط مطالعه روزمره اعتقاد دارم و خود با توجه به اینکه در دوره راهنمائی ترک تحصیل نمودم هم اکنون در حال تحصیل مهندسی حسابداری مالی در دانشگاه می باشم و بطور مستمر در حال مطالعه در زمینه های مختلف می باشم در مطالــعاتی که داشتم متوجه شدم یک مدیر موسس موفق باید چند اصل مهم را بداند

یک مدیر موفق باید در زمینه های حسابداری ، قانون ، سیستم های مهندسی ، تجارت ، طــراحی محـصولات ، تـامیـن مـنابع مالی ، سـرمایه گـذاری ، روابط اجتماعی ، فروش و بازاریابی ، سخنــرانی بـــرای عموم ،افـزایش سرمــایه، نحوه روابط عمومی دانش وآگاهی داشته باشد لذا در این زمینه ها ،مطالعه و تحقیق نمودم و عمل خیز انجام شد

           

اهداف مــــــا

با توجه به اینکه رشد و توسعه هر کشوری تنها در راستای تولید و صادرات آن کشور است ما با هدف توسعــــه و تولید بیشتر و صادرات محصولات خودبه تمام دنیا و سربلندی کشور عزیزمان ایران با عظمی راسخ در عرصه تولید و فرآوری مغز فندوق همیشه با هدف اشتغالزائی و مشتری مداری .در راستای ارتقاء تکنولوژی ، رشد و توسعه خطوط تولید ، افزایش تولید و ارتقای کیفی و کمی محصولات خود گام برداشته ایم

                                                                        

چو ایران نباشد تن من مباد   بدین بوم و بر زنده یک تن مباد