درباره مدیرعامل

آقای بهزاد رشوند

مدیر عامل شرکت خشکبارطلایی پاسارگاد

 

                 گواهینامه ها و لوح های اخذ شده توسط مدیر عامل شرکت خشکبار طلایی پاسارگاد

 

                              گواهینامه ISO9001:2008  از موسسه آموزشی ASYS ACADEMI INTERNATIONAL

                             

 

 گواهینامه ISO9001:2008ازموسسه آموزشیAllianceآمریکا گواهینامهISO10004:2011ازموسسه آموزشیAllianceآمریکا

 

                  گواهینامه مدیریت کیفیت با رویکرد مشتری مداری                       

 

        گواهینامه مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی                    گواهینامه آشنائی بامقررات مبادلات ارزی ومحدودیت ها               

 

                                               لوح تقدیر جهت حضور در هیئت بازرگانی ایران در کشور ترکیه  

                                       

 

 

                گواهینامه تجارت الکترونیک در توسعه کسب و کار                       گواهینامه استراتژی های کاهش هزینه ها وافزایش درآمد

 

          گواهینامه جهت حضور در سمینار شم اقتصادی                      گواهینامه جهت حضوردر سمینار مدیریت زمان